top of page

BETINGELSER

Nytelse – glede – sjø.

Betingelser Varm i Vollen.

Varm i Vollen AS

Org nr: 923 244 328

Koiabakken 9

1390 VOLLEN


post@varmivollen.no

 1. Booking, bestilling og levering av tjenester:Booking av tjenester foregår via våre websider. Ved å bruke webområdet og/eller legge inn en bestilling, godtar du å følge bestemmelsene som er angitt i vilkårene, herunder bruk av informasjonskapsler (cookies) pkt. 8 samt at du har lest og forstått innholdet i pkt. 7 om personvern.

Varm i Vollen forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene etter behov, uten
forhåndsgitt varsel. Versjonen av vilkårene som gjelder for din bestilling, er den versjonen som er tilgjengelig på webområdet på tidspunktet for bestillingstillingen.

Du må være over 18 år for å foreta en bestilling hos oss. 1. Betaling:Du betaler med kredittkort. Beløpet trekkes fra ditt kort samme dag bestillingen/ bookingen gjøres.


Avtale om kjøp av tjenesten anses inngått når du har mottatt skriftlig bekreftelse på din bestilling til den epostadresse du har oppgitt (ordrebekreftelse).


Du har mulighet til VIPPS-betaling ved oppmøte for våre Drop In timer.

Dette forutsetter at det er ledige plasser. Kunden bekrefter at opplysningene som han/hun fyller ut, er riktige og fullstendige, herunder ansvaret for uriktig utfylte opplysninger.


Der er ikke anledning til kontant betaling. Når du bestiller via webområdet gjelder prisene som er angitt på webområdet. Alle priser er i norske kroner (NOK). Ved åpenbar feil prissetting grunnet teknisk- eller menneskelig feil, forbeholder ViV seg retten til å annullere en ordre og refundere kunden.

Dersom Varm i Vollen ikke ser seg i stand til å gjennomføre reservasjonen, vil vi informere deg om dette snarest og være behjelpelig med å finne et nytt tidspunkt. 1. Avbestilling:Om du ønsker å endre en reservasjon vil vi hjelpe meg med dette så lenge det er mer enn 48 timer før den opprinnelige reservasjonstiden. Du kan også overføre bookingen til et annet navn kostnadsfritt. Vi tar dessverre ikke avbestillinger, men du kan endre bookingen din inntil et år frem i tid. Henvendelse om endringer skal gjøres til post@varmivollen.no


Reglene for angrerett gjelder ikke for enkeltstående tjenester, som gjelder på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode, jfr. angrerettloven § 19. 1. Bruk av alkohol:Varm i Vollen har ingen servering om bord, men du kan ta med deg i sekken ønsket drikke/ snack i badstuen ved privat booking. Alkoholkonsum er begrenset til to enheter pr. person.

Gjester på området som er synlig beruset p.g.a. alkohol eller andre rusmidler vil bli bortvist og bookingen vil bli kansellert uten refusjon. Vi anbefaler ikke alkohol kombinert med isbading og badstue.

​Vi ber om at drikke med sterke fargestoffer unngås, da dette setter merker på treverket. Eksempler er rødvin, aperol og cola.
 1. Sikkerhet:Under ditt opphold på Varm vil det være en badstuvert tilstede, som vil orientere om hvor du finner førstehjelpsskrin, brannslukker og livbøye. Verten har gjennomgått kurs i livreddende førstehjelp og kan svare på spørsmål om oppholdet. Du finner oppslag med Branninstruks og regler for Badstuen på innervegg i omkledningsrommet.


Vi har en grense på konsum av alkohol på inntil to enheter med pr. gjest. Denne er satt av hensyn til gjestenes sikkerhet.

Personer som møter synlig beruset vil bli bortvist.

Badstuverten kan bortvise berusede personer som utgjør en sikkerhetsrisiko eller som på annen måte er til sjenanse.

Førstehjelpspakke er plassert i garderobedel.

Brannslukkingsapparat er plassert til venstre for utgangsdøren.
 1. Generelle retningslinjer for bruken av Varm og områdene rundt:For at alle skal ha en god opplevelse informerer vi om at roping og skriking, overstadig beruselse og nakenhet ikke aksepteres. All bruk av badstuen og bading skjer på eget ansvar. 1. Personvern:Denne personvernerklæringen gjelder for Varm i Vollen ("vi"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

7.1. HVEM VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM

Varm i Vollen står ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som kunden gir til Varm i Vollen. I henhold til personopplysningsloven (1998:204) og EU-direktiv 94/46/EF. Kundens opplysninger brukes for at Varm i Vollen skal kunne oppfylle sine plikter overfor kunden, slik som å ta imot kundens bestillinger via nettsiden, gi kunden god service, ulike markedsføringsaktiviteter som f.eks. utsendelse av nyhetsbrev og tilbud som er tilpasset for kunden.

Varm i Vollen dokumenterer også kommunikasjonen med kunden i tilfeller der kunden kommer med en reklamasjon eller har andre spørsmål. Dette for å kunne yte servicen som kunden forventer av Varm i Vollen. Mer spesifikt trenger Varm i Vollen dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å kunne ta imot og behandle dine reservasjoner og bestillinger via nettsiden (f.eks. navn, adresse og bankopplysninger)


 • For å kunne informere om eventuelle endringer i reservasjonen via SMS (f.eks. mobilnummeret)


 • For å kunne kontakte deg ved spørsmål rundt reservasjonen/bestillingen eller kjøpet for øvrig (f.eks. telefonnummer, navn) – For å kunne svare på spørsmål og informere deg om nye eller endrede tjenester (f.eks. e-postadresse)Opplysningene lagres bare så lenge det kreves for å kunne utføre tjenestene eller så lenge det er tillatt etter loven. Vi kan ikke fjerne dine data når det finnes et juridisk lagringskrav (f.eks. bokføringsloven) eller når det foreligger en rettslig grunn til å beholde bestemte data, f.eks. et pågående avtaleforhold.


7.2. HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtalen med oss og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

7.3. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

For brukere som sender skjema inn på dette nettstedet lagres det også personopplysninger som de oppgir. Kontakthenvendelser slettes etter 1 år.

7.4. DINE RETTIGHETER

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

7.5. SIKKERHET

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger. Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.


7.6. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

7.7. KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss slik:

Daglig leder, post@varmivollen.no


8. COOKIES

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å;

 • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)


 • Utvikle og forbedre nettstedet


En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Mer informasjon om hvordan du utfører dette finner du på Nettvetts nettsider. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.


9. Immatrielle rettigheter

ViV tar forbehold om eventuelle tekst- og bildefeil på webområdet. Alle immaterielle rettigheter, slik som varemerker og opphavsrett på websidene, tilhører ViV eller deres lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom lov med hensyn til f.eks. opphavsrett, markedsføring og varemerker. Dette innebærer at verken hele eller deler av innholdet kan
kopieres eller brukes, annet enn til kundens personlige og ikke-kommersielle formål, uten forhåndsgitt skriftlig godkjenning fra ViV.


10. Reklamasjon og tvisteløsning

Dersom du ikke er tilfreds med tjenesten du har betalt for ber vi deg om å reklamere til oss via oppgitt kontaktinformasjon. ViV vil prøve reklamasjonen og svare deg. Om dette ikke gir avklaring kan du som forbruker legge frem saken for Forbrukerombudet. Se www.forbrukerombudet.no


11.  Varm i Vollens ansvar

Varm i Vollens ansvar begrenses ikke av vilkårene angitt i denne fremstillingen i tilfeller der det vil være rettsstridig å begrense eller utelukke ansvar.

Varm i Vollen står ikke ansvarlig for indirekte tap som oppstår som en følge av det
opprinnelige tapet eller skaden, eksempelvis uteblitt fortjeneste eller tapte forretningsmuligheter, eller for ikke å oppfylle noen av våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene der en slik utelatelse skyldes omstendigheter som er utenfor vår kontroll. Herunder inkludert, men ikke begrenset til brann, oversvømmelse, storm, opptøyer eller lignende uroligheter, krig, kjernekraftulykke og terrorisme.

Vår maksimale ansvarsplikt overfor deg for eventuelle tap eller skader som oppstår i forbindelse med din bestilling på webområdet, er begrenset til det totale beløpet for bestillingen.


Webområdet kan inneholde koblinger til andre webområder som er utenfor ViVs kontroll. ViV har ikke ansvar for evt. integritetskrenkelse eller innholdet på disse webområdene.


Bestilling og kjøp av forbrukertjenester er regulert blant annet gjennom forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Hvis du ønsker mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på www.lovdata.no
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

Betingelser: Text
bottom of page